Lopen Ampumaurheilukeskus 2021 -hanke

Ampumaurheilukeskus 2021 – hankkeen tavoitteena on mahdollistaa ampumaurheilukeskuksen käyttö kansallisissa haulikko- ja kiväärilajien kilpailuissa sekä parantaa keskuksen monipuolisia harrastusmahdollisuuksia nykyisille ja uusille harrastajille. Lisäksi Etelä-Suomesta puuttuu nykyisellään 300 metrin kiväärirata. Projektin tarkoituksena on luoda tulevaisuudessakin ampumaurheilukeskuksen vaatimukset täyttävä kokonaisuus.

Suomen Metsästäjäliiton SM – kilpailut ovat jokakesäinen suurtapahtuma. Lopella on tarkoitus järjestää SM – kilpailu vuonna 2021.

Hankkeen suunnittelu käynnistettiin syksyllä 2016 pidetyillä työpajoilla, joissa ampumaurheilukeskuksen aktiivisia käyttäjätahoja kuultiin toiveiden ja tarpeiden kartoittamiseksi. Työpajoissa saatujen palautteiden perusteella Lopen ampumaurheilukeskukselle tehtiin päivitetty aluesuunnitelma.

Suunnitelmassa on huomioitu alueen viihtyvyyden ja turvallisuuden lisäksi ampumaurheilukeskuksen lisääntyvä kävijämäärä muun muassa parkkitarpeen, yleisten tilojen sekä kilpailutoiminnan järjestämisen kannalta.

Alueelle tarpeiden pohjalta suunnitellut uudet toiminnot ja lisäykset

(kts. kuva 2):

 1. Uusi liikkuva Hirvi / pienoishirvi / karju 100/50m -rata hirvi 100m ja kiskoilla siirrettävä ampumakoppi pienoishirvi / karju 50m

 2. Olympiatrap
  Vanha rata puretaan ja tilalle rakennetaan kaksi 1-trap -rataa muiden haulikkoratojen suuntaisesti

 3. Luodikkoradalle rakennetaan näyttöhauta

 4. Uusi kokous / toimitsija -rakennus haulikkoratojen takarinteeseen (kuva 1)

 5. Konttivarastot haulikkoratojen ja toiminta-ratojen yhteyteen 2 x Merikontti / kattotuoli –rakenne

 6. Uusi 300m rata
  välipenkat 50m välein, 2 ampumapaikkaa

 7. Toiminta-ampumaradalle rakennetaan yksi 25m rata lisää

 8. 25m pistoolirata isopistooliammuntaan lisätään pienoiskivääriradan viereen

 9. Nykyisen compak-radan yhteyteen varaus 1-trap radalle

 10. Yksi kohdistuspaikka, jota ei voi varata ja jolla voi turvallisesti kohdistaa riippumatta onko viereisellä radalla muuta toimintaa

Näiden lisäksi alueen parkkitilaa kasvatetaan, tie kunnostetaan ja ampumaurheilukeskuksen kilpailulajien katsomotilat järjestetään siirrettävillä katsomoilla. Yleisötapahtumia varten varaudutaan suunnitelmissa kemiallisten käymälöiden paikoilla, sekä esteettömyyteen kiinnitetään huomiota. Inva-WC alueella on jo valmiiksi aiemmin rakennetussa huoltorakennuksessa. Osaan ampumapaikkoja rakennetaan katokset.

Uuden kokous/toimitsija -rakennuksen valmiustilanne 13.3.2019
Hankkeen parannuskohteet. Katso numeroidut selitykset vierestä.