IPSC / SRA radat

Niin sanotut ”toimintamontut” (M1,M2,M3 ja M4) mahdollistavat toiminnallisten ampumalajien harjoittelun, joissa tarkka ammunta yhdistetään liikkeeseen ja haastaviin ampuma-asentoihin. Montuja käytetään seuraavien lajien harjoitteluun:
Practical -ammunta
Sovellettu Reserviläisammunta (SRA)
Cowboy Action Shooting (CAS)
IDPA -ammunta (linki lajin kattojärjestön sivuille Amerikassa)   

Jokainen ampuja on velvollinen huolehtimaan radan siisteydestä:
hylsyt ja pahviroskat laitetaan omiin merkittyihin saaveihin tai laatikoihin.

Kaikkien on noudatettava ehdottomasti radalla olevia turvallisuusmääräyksiä

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Talvikautena monttujen valot saa päälle 50m pienoiskivääri radalta katkasijassa lukee valot. Viimeinen poislähtijä sammuttaa valot. 

IPSC/SRA-MONTTUJEN ERITYISMÄÄRÄYKSET:

 • Radoilla ammunta on luotiaseilla sallittu vain pahvitauluihin.
  Kaikki sovelletut maalit ovat kiellettyjä.
  (savikiekot vallissa, ilmapallot, tölkit, pullot, keilat, riippulukot, vaahtosammuttimet, mikroaaltouunit, jne.)
 • Taulut on kiinnitettävä radalla oleviin telineisiin ohjeiden mukaan.
  (ohjeet radalla sekä tämän sivun lopussa).
 • Maalien tulee olla sijoitettu korkeintaan 2M etäisyydellä vallin reunasta.
  (max kaksi askelta vallin ja tasaisen maan kulmasta.)
 • Metallimaalien tai omissa pidikkeissään olevien savikiekkojen käyttöön tulee hakea ratavalvojalta tai ampumaratayhdistykseltä etukäteen lupa. Metallimaalien ja telineiden rakenteen ja käytön tulee olla lajisääntöjen mukaista (IPSC, SRA, CAS). Metallimaalilupa on tarkoitettu lähinnä kilpailutoimintaan sekä kootuille valvotuille vuoroille.
 • Jos radoilla on kilpailuja varten rakennettuja kulisseja tms. niitä ei saa siirtää, rikkoa tai ampua.
 • Ammuttaessa samanaikaisesti Vasen-, Keski ja/tai Oikea -radoilla tulee ammunnan tapahtua radat erottavien sivuvallien sisäpuolelta. Sektoritolppina punaiset aurausmerkit.
 • Huolehdi aina myös ampumasektoriturvallisuudesta. Turvallinen ampumasektori on Vasen ja Keski -radoilla 90-astetta ampujasta sivulle, kun hän seisoo kohtisuoraan takavallia kohden.
 • Oikea -radalla ampumasektori on 90 astetta vasemmalle, kun ampuja seisoo kohtisuoraan takavallia kohden ja ampumasektorin oikea reuna on 2 metriä takavallin oikeasta reunasta johtuen lyhyestä vallista.
 • Älä koskaan ammu taaksepäin suuntautuvia laukauksia.
  (yli 90 astetta sivulle suhteessa takavalliin)
 • Laukausten iskemät eivät saa nousta yli puolenvälin hienolla hiekalla päällystetystä suojavallien osasta.
 • Laukausten iskemät eivät saa osua vallien ulkopuolelle
  (maalien sijoittelua lähelle maata tulee harkita tarkkaan)

HAULIKKOAMMUNTA MONTUILLA

 • Haulikolla ammuttaessa metallimaalien käyttö on sallittua, mutta haulikoko on rajoitettu max 3.5mm ja teräshaulit ovat kiellettyjä
 • Täyteisillä ammunta kuten luotiaseilla ammunta: vain pahviin ja huolehdi iskemät ratavalliin kuten luotiaseilla.
 • Harkitse tarkkaan maalien sijoittelu, jotta et riko taulukehikkoja.
 • Kerää roskat ammunnan päätyttyä (myös haulikupit)

Jos näistä säännöistä tarvitsee perustellusta syystä poiketa esim. kilpailuissa, lupa haetaan Ratavastaavalta tai Ampumaratayhdistyksen hallitukselta.

IPSC/SRA-MONTTUJEN TAULUOHJEET

Kiinnitä maalit kuvien mukaisesti:
osuma-alue pidikkeiden ulkopuolelle
vähintään 50 cm maan pinnasta

Ampuja vastaa siitä, että taulut läpäistyään ammuttu luoti iskeytyy vallin hienolla hiekalla päällystettyyn osaan. Varmista siis, ettei taulun takana ole roskia, kiviä tai muuta kimmokevaaraa tai rikkoutumista aiheuttavaa. Ota myös huomioon ampumakulma esimerkiksi polvelta tai maasta ammuttaessa, jotta luodit iskeytyvät korkeintaan vallin puoliväliin.
ÄLÄ RIKO KEHIKKOJA AMPUMALLA – varo erityisesti haulikolla ammuttaessa.