100m Kohdistusrata

100m radan ja Hirviradan välissä on kohdistusrata, jota ei voi varata yksityiskäyttöön. 

Näyttösuojassa on seinälle nostettavat kehikot joihin voi kiinnittää taulut. Tauluja ei saa sijoittaa välimaastoon, ainoastaan näyttösuojaan.

Kulku näyttösuojaan Hirviradan vasemmassa reunassa vallilla erotettua kulkuväylää.

Käytetyt taulut pitää tuoda ampumakatoksen roskasäiliöihin.